טלפון

שינויי מבנה

שינויי מבנה מאפשרים לחברות לשנות את המסגרת הקונצרנית בה הן פועלות לרבות אופן מבנה האחזקות, בהתאם לשיקוליה העסקיים המשפטיים והמיסויים. 

החקיקה העוסקת בתחום הינה מורכבת ומפותלת וברובה לא זכתה לפרשנות שיטתית של רשויות המס ובתי המשפט. 

בקיאות בחקיקת המס העוסקת בשינויי מבנה והבנה מעמיקה של העקרונות העומדים בבסיס ההסדרים השונים מאפשרת גמישות בהסדרת הפעילות קונצרנית, תוך הימנעות מהיווצרות חשיפות מס ועל בסיס תכנון לזמן ארוך. 

חלק משינויי המבנה חייבים לקבל את אישורם מראש של רשויות המס. 

בין היתר מעניק המשרד ללקוחותיו:
• ייעוץ, היערכות ותכנון שינוי המבנה.

• לווי מישפטי ומיסויי של שינוי המבנה.