טלפון

חוקי עידוד

בשנים האחרונות התעצם מאד משקלן של הטבות המס מכוח החוק לעידוד השקעות הון, ממנו נהנות מאות חברות בהיקפים של מיליארדי ₪ מדי שנה. ההטבות כוללות, בין היתר, הטבות מס בתחומי המו"פ, הטבות לבניינים להשכרה ולמיזמים בתחום האנרגיה המתחדשת. לצד חוק זה מעניקה המדינה הטבות מס גם בתחומי התעשייה באמצעות חוק עידוד תעשיה (מיסים) והטבות מס למשקיעים באמצעות "חוק האנג'לים".

משרדינו פועל למקסם את ההטבות ותמריצי המס ללקוחותיו על ידי בחינה יסודית של הזכאות להטבות מס במצבים מגוונים, פתרונות מיסוי לעמידה בתנאי הזכאות, ותמיכה בבקשות לקבלת אישור מרשויות המדינה השונות (המדען הראשי במשרד הכלכלה, מרכז ההשקעות וגופים נוספים).

 

משרדינו מעניק בין היתר את השירותים הבאים: 

• טיפול בקבלת אישורים מקדמיים ממחלקת חוקי עידוד ברשות המסים.

• ייצוג מול רשות המסים ופקידי השומה בהליכי השומה הקשורים לחוקי העידוד.

• טיפול וייעוץ בנושאי הטבות לבניינים להשכרת דירות מגורים (בניינים מאושרים).

• טיפול בקבלת אישורים מקדמיים מהמדען הראשי במשרד התמ"ת.

• מתן חוות דעת משפטיות.