טלפון

הליכי גילוי מרצון

בשנים האחרונות משקיעות מרבית מדינות העולם המערבי משאבים ומאמצים רבים לאיתור נישומים בעלי נכסים והכנסות אשר לא דווחו לרשויות המס ואשר המס בגינם לא שולם. במסגרת מאבקן בהון הלא מדווח מגבירות רשויות המס את פעילותן, בין היתר, בתחום חילופי המידע ומנגנוני שיתוף הנתונים וזאת, לעיתים, תוך כרסום בעקרון הסודיות הבנקאית, אשר עד לפני שנים מועטות נחשב ל"ערך עליון" בחלק ממדינות העולם. המגמה העולמית האמורה לא פסחה על רשות המיסים בישראל שמשקיע אף היא מאמצים רבים בחשיפת הון ישראלי לא מדווח, הן בישראל והן בחו"ל, וזאת תוך שיתוף פעולה עם מדינות אחרות.

על רקע הגברת המאבק בהון הלא מדווח מאפשרת רשות המיסים בישראל לנישומים שלא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם לפנות אליה בהליך של "גילוי מרצון" על מנת להסדיר את תשלום המס במישור האזרחי ובכך לזכות בחסינות פלילית מלאה בקשר עם עבירות המס שבוצעו על ידם ולהימנע מהליכים פליליים.

בחודש ספטמבר 2014 פרסמה רשות המיסים נוהל מעודכן בנוגע להליכי "גילוי מרצון" במסגרתו קראה לנישומים לנצל את "חלון ההזדמנויות" שניתן להם לפניה לרשות. במסגרת נוהל זה אף נכללו שתי הוראות שעה לתקופה של שנה אחת, אשר נועדו להקל על הגשת הבקשות לגילוי מרצון. עניינה של הוראת השעה הראשונה הינו ב"מסלול אנונימי" לפניה לגילוי מרצון אשר במסגרתו מוגשת בשלב הראשון בקשה באמצעות מייצג, ללא ציון פרטי הנישום, על מנת לבחון את חבות המס הנובעת מהבקשה ואילו חשיפת פרטי הנישום מתבצעת רק לאחר ובכפוף להסדרת חבות המס הנובעת מהבקשה במישור האזרחי. בנוסף, הנוהל האמור מאפשר, במסגרת הוראת שעה נוספת לשנה הקרובה, אף פניה במסלול מקוצר במקרים בהם ההון שלא דווח אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪. חשוב לציין, כי הפניה לגילוי מרצון מותנית במספר תנאים וביניהם ביצוע הפנייה בכנות ובתום לב והעדר בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.

לאור המורכבות הרבה הכרוכה בהליכי גילוי מרצון ורגישות הסוגיות המתעוררות במסגרת הליכים אלו, מומלץ לבצע את התהליך בליווי גורם מקצועי ומידת הצורך בליווי עורך דין אשר המידע שמועבר אליו מהלקוח במסגרת הליך הגילוי מרצון חוסה תחת חיסיון.

למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכי גילוי מרצון, לרבות בהיקפי מס משמעותיים, תוך שימוש אופטימאלי בהוראות חקיקת המס האזרחיות מחד ושימת מירב תשומת הלב להסדרת ההיבטים הפליליים הנובעים מנסיבות הפניה מאידך. השירותים המשפטיים שמעניק משרדנו בתחום הגילוי מרצון מתבצעים תחת חיסיון עו"ד – לקוח ובאופן דיסקרטי לחלוטין.